Eğitim

Büyüklüğü ve sektörü ne olursa olsun bir firmaya rekabet gücü kazandıran en önemli unsur “kabiliyetleridir”.

Firmanın kabiliyetleri; yöneticilerinin ve çalışanlarının bireysel kabiliyetlerinin uyumlu bütünüdür. Firmalar insan topluluklarıdır!

Firmalar için devamlılık, büyüme ve başarı çalışanlarının niteliklerine bağlıdır. Dolayısıyla, firmalar başka alanlardaki yatırımları gibi insan kaynaklarına da yatırım yapmalıdır. Çalışanların bireysel gelişimi, örgütsel gelişimi de beraberinde getirir.

İnsana yatırım kendisini geri öder. Bu tür yatırımların sonuçları, orta ve uzun dönemde firmanın pazar payındaki ve kârlılığındaki artışla açığa çıkar.

Firmaların “işveren markası” oluşturma çabaları çalışanların eğitimine ve kişisel gelişimine yapılan yatırımlarla yakından ilişkilidir.

Araştırmalar, Avrupa Birliği ülkelerinde bile küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (kobilerin) üçte birinden fazlasının aradıkları niteliklerde eleman bulamadıklarını ortaya koyuyor. Oysa artan rekabet baskısı daha nitelikli çalışanları gerektiriyor.

Her gün yeni teknolojilerinin, yeni iş modellerinin, yeni anlayışların ortaya çıktığı ve sürekli öğrenmenin zorunluluk hâline geldiği bir çağda yaşıyoruz. Böyle bir dönemde, rekabetçi kalabilmek için çalışanların bilgi birikimlerinin sürekli olarak iyileştirilmesi; en azından güncellenmesi gerekiyor.

İnsana yapılan yatırımın maliyeti, insan hatalarından ya da yetersizliklerinden doğabilecek kayıpların boyutlarıyla karşılaştırılamayacak kadar küçük.

Eminelli, firmaların ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların yöneticilerine ve çalışanlarına yönelik, işletme yönetimi ve kişisel gelişim konulu kısa ve uzun süreli eğitim programları hazırlıyor ve sunuyor.

Eğitim ve kişisel gelişim programlarımızda işe müşterilerimizin ihtiyaçlarının belirlenmesiyle başlıyor; program tasarımında katılımcıların bilgi birikimlerini, becerilerini, verimliliklerini ve motivasyonlarını artırmaya odaklanıyoruz.

Eğitimlerimizi Türkçe ya da İngilizce veriyoruz.

Eğitmenlerimiz alanlarında yıllara yayılan profesyonel tecrübeye, bilgi birikimine ve eğitmenlik tecrübesine sahipler.

Genel Eğitim Konularımız

– Finansal Yönetim
– Dış Ticaret Finansmanı
– Proje Finansmanı
– Uluslararası Ticari Faaliyet Yöntemleri ve Uluslararasılaşma
– Finansal Muhasebe
– Maliyet ve Yönetim Muhasebesi
– Pazarlama ve Satış Yönetimi
– Operasyon Yönetimi
– İnsan Kaynakları Yönetimi
– Organizasyonel Davranış
– Organizasyon Tasarımı ve Geliştirilmesi
– Stratejik Yönetim
– Makro-ekonomik Verilerin Yorumlanması
– İşletme Hukuku
– Vergi Hukuku
– Bilişim Hukuku
– Kişisel Verilerin Korunması Hukuku
– İş İngilizcesi ve Ticari Yazışmalar
– Kişisel Gelişim ve Motivasyon Eğitimleri