Danışmanlık

Rekabet güçlerini artırmak ve kurumsal yapılarını iyileştirmek isteyen küçük ve orta ölçekli işletmelerin, aile şirketlerinin ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların ihtiyaçlarını biliyoruz.

Müşterimiz olan tüm firmaların değerlerini ve beklentilerini önemsiyor; kendilerine danışmanlarımızın geniş bilgi birikimine, tecrübesine ve uzmanlığına dayanan çözüm önerileri sunuyoruz.

Danışmanlarımızın profesyonel ve akademik birikimleriyle uluslararası ilişkileri sayesinde müşterilerimize; uluslararası pazarlara giriş, yabancı ortaklıklar, ticaret ve proje finansmanı, kredi riski yönetimi, uluslararası kredi ve iş müzakereleri ile kurumsallaşma gibi alanlar başta olmak üzere; işletme performansının iyileştirilmesi yönündeki her türlü çalışmayı desteklemek için bilgi hizmetleri sunuyoruz.

İstenildiğinde, önerilerimizin uygulamaları tamamlanıncaya kadar süreçleri doğrudan yönetiyoruz.

Danışmanlık ve bilgi hizmetlerimizi eğitim programlarıyla destekliyoruz.

Hizmetlerimiz

Eminelli Türkiye’de ve yurt dışında yıllara yayılan akademik ve profesyonel birikime sahip nitelikli ve deneyimli danışmanlarla çalışıyor. Şirketimiz, firmaların danışmanlık ve bilgi hizmetleri ihtiyaçlarının bütünüyle karşılanmasını hedefliyor.

Dış pazarlara girişte ihracat, franchising, lisanslama, üretim ve yönetim sözleşmeleri, ortak girişim ya da doğrudan yatırım gibi seçeneklerin değerlendirilmesine odaklanıyoruz.

Projeler için fizibilite etütleri hazırlanması, iç ve dış finansman temini ve farklı finansman seçeneklerinin değerlendirilmesi hizmet verdiğimiz alanlar arasında yer alıyor.

Ayrıca, finansman, tedarik, üretim, pazarlama, satış, halkla ilişkiler ve kurumsal kimlik konularında yönetim sistemlerinin oluşturulması ve iç yönergelerin hazırlanmasına yönelik hizmetler sunuyoruz.

Son olarak, şirketlerin genel kurullarına sunulacak yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasına yönelik hizmetlerle; web sitesi, broşür ve benzer türde yayınlar için içerik ve dil hizmetleri de sunuyoruz.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği

Aile şirketlerinin kurumsallaşma çalışmalarında, süratle sorun alanlarının tespiti ve çözüm önerilerinin temini için bağımsız yönetim kurulu üyeliği üzerinden de hizmet sunuyoruz.