Eminelli

Danışmanlık, eğitim ve yayıncılık faaliyetlerini bütünleştiren bir şirket olarak Eminelli‘nin kuruluş amacı eleştirel ve yaratıcı düşünmenin yaygınlaştırılmasına; yenilikçiliği ve üretkenliği geliştirme çabalarına katkı sağlamaktır.

Eminelli adını ve akçaağaç yaprağı logosunu neden seçtik

Güven duygusunun başlı başına bir “değer kaynağı” olduğunu biliyoruz ve çalışma felsefemizi buna dayandırıyoruz. Dolayısıyla, Eminelli adı ilkelerimizden ilk ikisine işaret ediyor:
Dürüstlük” ve “Kalite”.

Eminelli faaliyette bulunduğu tüm alanlarda müşterilerine söz verdiği ölçüde ‘kaliteli’ hizmet sunmayı amaçlıyor.

Logomuz olan “akçağaç yaprağı”nın beş köşesi beş ilkemizi simgeliyor.

Yüzyıllarca yaşayabilen akçaağaç farklı kültürlerde güç ve kalıcılığın; bolluk ve bereketin; zihnin bağımsızlığı ve hoşgörünün; dengenin ve verilen sözün; onur ve sevginin; disiplin ve kendine güvenli duruşun, hayal gücünün, yeni tecrübelere açık oluşun ve kolay öğrenmenin sembolü olarak kabul ediliyor ve profesyonel ilkelerimize ilham veriyor.

Profesyonel ilkelerimiz dürüstlük, kalite, yaratıcılık, yenilikçilik ve kalıcılıktır.

Danışmanlık

Rekabet güçlerini artırmak ve kurumsal yapılarını iyileştirmek isteyen küçük ve orta ölçekli işletmelerin, aile şirketlerinin ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların ihtiyaçlarını biliyoruz.

Müşterimiz olan tüm firmaların değerlerini ve beklentilerini önemsiyor; kendilerine danışmanlarımızın geniş bilgi birikimine, tecrübesine ve uzmanlığına dayanan çözüm önerileri sunuyoruz.

Danışmanlarımızın profesyonel ve akademik birikimleriyle uluslararası ilişkileri sayesinde müşterilerimize; uluslararası pazarlara giriş, yabancı ortaklıklar, ticaret ve proje finansmanı, kredi riski yönetimi, uluslararası kredi ve iş müzakereleri ile kurumsallaşma gibi alanlar başta olmak üzere; işletme performansının iyileştirilmesi yönündeki her türlü çalışmayı desteklemek için bilgi hizmetleri sunuyoruz.

İstenildiğinde, önerilerimizin uygulamaları tamamlanıncaya kadar süreçleri doğrudan yönetiyoruz.

Danışmanlık ve bilgi hizmetlerimizi eğitim programlarıyla destekliyoruz.

Hizmetlerimiz

Eminelli Türkiye’de ve yurt dışında yıllara yayılan akademik ve profesyonel birikime sahip nitelikli ve deneyimli danışmanlarla çalışıyor. Şirketimiz, firmaların danışmanlık ve bilgi hizmetleri ihtiyaçlarının bütünüyle karşılanmasını hedefliyor.

Dış pazarlara girişte ihracat, franchising, lisanslama, üretim ve yönetim sözleşmeleri, ortak girişim ya da doğrudan yatırım gibi seçeneklerin değerlendirilmesine odaklanıyoruz.

Projeler için fizibilite etütleri hazırlanması, iç ve dış finansman temini ve farklı finansman seçeneklerinin değerlendirilmesi hizmet verdiğimiz alanlar arasında yer alıyor.

Ayrıca, finansman, tedarik, üretim, pazarlama, satış, halkla ilişkiler ve kurumsal kimlik konularında yönetim sistemlerinin oluşturulması ve iç yönergelerin hazırlanmasına yönelik hizmetler sunuyoruz.

Son olarak, şirketlerin genel kurullarına sunulacak yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasına yönelik hizmetlerle; web sitesi, broşür ve benzer türde yayınlar için içerik ve dil hizmetleri de sunuyoruz.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği

Aile şirketlerinin kurumsallaşma çalışmalarında, süratle sorun alanlarının tespiti ve çözüm önerilerinin temini için bağımsız yönetim kurulu üyeliği üzerinden de hizmet sunuyoruz.

Eğitim

Büyüklüğü ve sektörü ne olursa olsun bir firmaya rekabet gücü kazandıran en önemli unsur “kabiliyetleridir”.

Firmanın kabiliyetleri; yöneticilerinin ve çalışanlarının bireysel kabiliyetlerinin uyumlu bütünüdür. Firmalar insan topluluklarıdır!

Firmalar için devamlılık, büyüme ve başarı çalışanlarının niteliklerine bağlıdır. Dolayısıyla, firmalar başka alanlardaki yatırımları gibi insan kaynaklarına da yatırım yapmalıdır. Çalışanların bireysel gelişimi, örgütsel gelişimi de beraberinde getirir.

İnsana yatırım kendisini geri öder. Bu tür yatırımların sonuçları, orta ve uzun dönemde firmanın pazar payındaki ve kârlılığındaki artışla açığa çıkar.

Firmaların “işveren markası” oluşturma çabaları çalışanların eğitimine ve kişisel gelişimine yapılan yatırımlarla yakından ilişkilidir.

Araştırmalar, Avrupa Birliği ülkelerinde bile küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (kobilerin) üçte birinden fazlasının aradıkları niteliklerde eleman bulamadıklarını ortaya koyuyor. Oysa artan rekabet baskısı daha nitelikli çalışanları gerektiriyor.

Her gün yeni teknolojilerinin, yeni iş modellerinin, yeni anlayışların ortaya çıktığı ve sürekli öğrenmenin zorunluluk hâline geldiği bir çağda yaşıyoruz. Böyle bir dönemde, rekabetçi kalabilmek için çalışanların bilgi birikimlerinin sürekli olarak iyileştirilmesi; en azından güncellenmesi gerekiyor.

İnsana yapılan yatırımın maliyeti, insan hatalarından ya da yetersizliklerinden doğabilecek kayıpların boyutlarıyla karşılaştırılamayacak kadar küçük.

Eminelli, firmaların ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların yöneticilerine ve çalışanlarına yönelik, işletme yönetimi ve kişisel gelişim konulu kısa ve uzun süreli eğitim programları hazırlıyor ve sunuyor.

Eğitim ve kişisel gelişim programlarımızda işe müşterilerimizin ihtiyaçlarının belirlenmesiyle başlıyor; program tasarımında katılımcıların bilgi birikimlerini, becerilerini, verimliliklerini ve motivasyonlarını artırmaya odaklanıyoruz.

Eğitimlerimizi Türkçe ya da İngilizce veriyoruz.

Eğitmenlerimiz alanlarında yıllara yayılan profesyonel tecrübeye, bilgi birikimine ve eğitmenlik tecrübesine sahipler.

Genel Eğitim Konularımız

– Finansal Yönetim
– Dış Ticaret Finansmanı
– Proje Finansmanı
– Uluslararası Ticari Faaliyet Yöntemleri ve Uluslararasılaşma
– Finansal Muhasebe
– Maliyet ve Yönetim Muhasebesi
– Pazarlama ve Satış Yönetimi
– Operasyon Yönetimi
– İnsan Kaynakları Yönetimi
– Organizasyonel Davranış
– Organizasyon Tasarımı ve Geliştirilmesi
– Stratejik Yönetim
– Makro-ekonomik Verilerin Yorumlanması
– İşletme Hukuku
– Vergi Hukuku
– Bilişim Hukuku
– Kişisel Verilerin Korunması Hukuku
– İş İngilizcesi ve Ticari Yazışmalar
– Kişisel Gelişim ve Motivasyon Eğitimleri

Yayıncılık

Eminelli Yayınları nitelikli yayıncılığı teşvik etmek üzere kuruldu. Yaratıcı yayın projeleri üretmek, yapılmamışı yapmak, yapılmışı daha iyi yapmak için buradayız. Esas sermayemiz otuz yıllık entelektüel birikimimiz, yaratıcılığımız ve tutkumuz.

Yayıncılık faaliyetlerimizin odağında iş yönetimi ve kişisel gelişim konuları yer alıyor. Yayın programımızda çeviri eserler kadar telif eserler de yer buluyor.

Nitelikli eserleri bulup okuyucuya sunarken; yazarların, çevirmenlerin ve okurların metin ve konu önerilerine açığız.

Tanınan yerli ve yabancı yazarlar kadar yeni yazarlara da yayın programımızda yer veriyoruz.